PEGO Concrete Pump Service

 
 
บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำกัด 
ให้บริการรถคอนกรีตปั๊มอยู่สองแบบ คือ
 
 
1. ปั๊มโมลี (MOLI PUMP)           
       
       รถคอนกรีตปั๊มชนิดนี้  คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลงและนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยรถบรรทุกสามารถวางท่อส่งคอนกรีตและอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานต่างๆเพื่อสะดวกในการเดินทาง และ การทำงาน  ซึ่งการต่อท่อส่งคอนกรีตสำหรับการทำงานจะมี 2 ลักษณะ คือ แนวราบ กับ แนวดิ่ง การต่อท่อในแนวราบ ความสามารถที่ปั๊มลำเลียงคอนกรีตได้คือประมาณไม่เกิน 300 เมตร เหมาะสำหรับงานที่มีทางเข้าออกคับแคบ หรือ งานที่อยู่ภายใต้หลังคา - การต่อท่อในแนวดิ่ง สามารถลำเลียงคอนกรีตขึ้นอาคารที่มีความสูงประมาณไม่เกิน 150 เมตร เหมาะสำหรับ งานสร้างอาคารสูง เช่น โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของอาคาร หรือ ศักยภาพของรถปั๊ม
 
  
2. ปั๊มบูม (TRUCK MOUNTE PUMP)  
       
        รถคอนกรีตปั๊มแบบนี้มีทั้งตัวปั๊มและท่อส่ง โดยจะถูกติดตั้งอย่างถาวรบนรถบรรทุก
มีการออกแบบมาให้สามารถพับเก็บบูมได้ ทำให้สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำความสะอาดได้ง่าย อย่างไรก็ตามความสามารถในการลำเลียงคอนกรีตจะถูกจำกัดตามขนาดความยาวของบูมชนิดต่างๆประเภทงานที่เหมาะสมคือ งานเทคอนกรีตในพื้นที่กว้างๆ หรือ การสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 ชั้น โดยประมาณ ซึ่งเลือกใช้ความสูงได้ตามขนาดความยาวของบูม 
  
  
 
“ งานบริการแม่นยำ ปลอดภัย ความพึงพอใจดี 
มีมาตรฐานการทำงานแบบสากล 
 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
020106