PEGO Concrete Pump Service

ข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานรถปั๊มคอนกรีต
 
ศูนย์จัดส่งคอนกรีต
 
1. เมื่อต้องใช้ปั๊มคอนกรีตต้องระบุและสั่งคอนกรีตสำหรับใช้กับปั๊มคอนกรีต
2. ต้องกำชับผู้ควบคุมเครื่องชั่งว่า คอนกรีตนั้นใช้กับปั๊มคอนกรีต และรู้ส่วนผสมที่ถูกต้อง
3. ก่อนเริ่มจัดส่งคอนกรีตต้องตรวจสอบกับหน่วยงาน ก่อสร้างว่าติดตั้งปั๊มคอนกรีตและเดินท่อส่งคอนกรีตเรียบร้อยและพร้อมที่จะ เทหรือยัง
4. ต้องรู้จำนวนที่เทล่วงหน้า เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
5. จัดรถโม่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดส่งได้ต่อเนื่อง
 
 
พนักงานขับรถโม่
 
1. ควรผสมคอนกรีตให้เข้ากันทุกครั้งก่อนออกจากโรงงานคอนกรีต ต้องคอยสังเกตค่ายุบตัวของคอนกรีตก่อนคายออกจากโม่
2. ต้องสำรวจทางเข้าเทคอนกรีตก่อนเข้าเทจริง ๆ และควรตรวจสอบว่ามีพื้นที่ให้รถโม่ 2 คันเข้าเทพร้อมกันได้หรือไม่
3. ควรหมุนโม่ผสมคอนกรีตซ้ำ ๆ ก่อนคายคอนกรีตออกจากโม่ และระหว่างรอเทคอนกรีตให้หมุนโม่ช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา
4. พนักงานขับรถต้องแจ้งให้โรงงานคอนกรีตทราบถึงปัญหาที่หน้างาน รวมทั้งเรื่องคุณภาพ   คอนกรีตและอัตราการเทที่แท้จริง
5. พนักงานขับรถต้องอยู่ที่รถโม่ตลอดเวลา 
6. เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้ว ต้องเคลื่อนรถโม่ออกจากปั๊มโดยเร็ว เพื่อให้รถคันต่อไปเข้าเท
7. ถ้าหากลูกค้าให้เติมน้ำที่หน่วยงาน ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับผิดชอบในใบส่งสินค้า
 
 
พนักงานควบคุมปั๊มคอนกรีต
 
1. มาถึงหน้างานก่อสร้างตรงตามเวลา หากมาไม่ทันต้องรีบแจ้งโรงงานคอนกรีตและผู้รับเหมาทราบ
2. ตั้งปั๊มคอนกรีตให้ใกล้จุดที่จะเทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความเอื้ออำนวยของสถานที่และความสะดวกของรถโม่ที่จะเข้าเท ควรมีที่พอให้รถโม่เข้าเทได้ 2 คัน
3. ในกรณีที่ใช้ปั๊มบูมต้องระวังสิ่งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นั่งร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
4. ต้องแน่ใจว่าติดตั้งท่ออย่างถูกต้องและมั่งคง โดยคำนึงถึงแรงกระแทกของท่อขนาดปั้ม
 
 
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
020107